Onze werkzaamheden

Boomverzorging
Van snoeien, innemen, uitlichten, tot aan rooien toe.
Opruimen van stormschade.
Afvoeren & Herplant

Ecologisch Advies
Betreft inheems groen en inheemse dieren

Natuuronderzoek
Inspectie van boomholtes op al- dan niet aanwezigheid van vleermuizen en vogels